ACT coaching

Evyta, therapie & coaching


                                                                      voor kinderen, jongeren, volwassenen & ouderen

ACT COACHING


Wat is ACT ?

 


ACT is de afkorting van Acceptance and Commitment Therapy. Het is een derde generatie gedragstherapie (wetenschappelijk onderbouwd).

Waar de tweede generatie gedragstherapie├źn zich richten op het aanpakken van gedachten om zo gedrag te veranderen, heeft ACT een heel andere aanpak.


ACT gaat er van uit dat gedachten niet snel te beïnvloeden zijn, en richt zich eerder op het accepteren (acceptance) van gedachten, gevoelens, interne gewaarwordingen,..


ACT concentreert zich op het ontdekken van je eigen waarden en leert je technieken om hiernaar te leven (commitment).


ACT is geen praattherapie. Er wordt niet diep ingegaan op je verleden, maar er worden concrete technieken aangereikt om aan de slag te gaan met waar je op dit moment last van hebt. Deze concrete technieken zijn: ervaringsgerichte oefeningen, beelden en metaforen.


De technieken leren je om je waarden te bepalen. Hieraan worden doelen en acties gekoppeld (korte termijn, middellange, en lange termijn). Er wordt geleerd om ruimte te maken voor allerhande gedachten, gevoelens, sensaties, impulsen,.. zodat deze niet in de weg staan om de vooropgestelde doelen te bereiken.