gezinstherapie

Evyta, therapie & coaching

             voor kinderen, jongeren, volwassenen & ouderen

Gezinstherapie 

samenleven loopt niet altijd van een leien dakje. Ieder individu heeft zijn eigen gewoontes, verlangens en eigenaardigheden. Dat houdt dan ook in dat iedereen anders reageert op veranderingen en ieder gezin maakt veranderingen mee.

De geboorte van een kind, de puberteit van de kinderen, een echtscheiding, een nieuwe partner, een familielid dat ziek wordt of overlijdt, het verliezen van een baan,..

Dit zijn slechts enkele voorbeelden die ervoor kunnen zorgen dat een gezin uit evenwicht valt. Het kan dan soms aanvoelen alsof ieder gezinslid op een eigen eiland (over)leeft. Binnen gezinstherapie wordt er stil gestaan bij deze veranderingen en wordt er samen met het gezin gezocht naar oplossingen om de balans terug in evenwicht te brengen.

'It's not how big the house is, it's how happy the home is..'

Praktisch


Een intake gesprek vindt steeds plaats in de praktijk, Diestersteenweg 43, 3545 Halen.


Een intakegesprek voor gezinstherapie duurt ongeveer 1u30 en kost 80 euro. 

De vervolgsessies duren 1u en de prijs bedraagt 70 euro.

(Gedeeltelijke) terugbetaling is mogelijk bij enkele ziekenfondsen. 


Een vervolgsessie kan in de praktijk of thuis plaats vinden. Bij een huisbezoek worden de vervoersonskosten mee in rekening gebracht. 


Vastgelegde afspraken kunnen tot 24 uren op voorhand kosteloos geannuleerd of verschoven worden. Bij latere of geen afmelding zal het volledige bedrag aangerekend worden.