Marjan Van Bedts

Evyta, therapie, coaching & welzijn

             voor kinderen, jongeren, volwassenen & ouderenMARJAN VAN BEDTS

Marjan Van Bedts


ERGO THERAPEUT Ik ben Marjan Van Bedts. Mezelf kort omschreven: “Creativiteit is hetgeen mij inspireert, en mensen zijn diegene die mij fascineren”. Deze eigenschappen bleken essentieel in de beroepskeuze die ik later gemaakt heb.


In 2006 ben ik afgestudeerd als Bachelor in de Ergotherapie. “Occupational Therapy is where science, creativity and compassion collide.”


Hetgeen me enorm boeit in dit beroep, is dat ik met mensen - elk met hun eigen levensverhaal, elk met hun eigen interesses, ... ondanks beperkingen - kan helpen om de activiteiten (die zij belangrijk achten), op een zo zelfstandig mogelijke wijze uit te voeren. Creatief (oplossend) denken en ‘out of the box’-denken is hierbij essentieel.


“Hulp krijgen is leuk. Hulpmiddelen of aangepaste methodes aangereikt krijgen, opdat we deze activiteit op een zelfstandige manier kunnen uitvoeren, is nog leuker”.


Na mijn afstuderen, was ik werkzaam in een woonzorgcentrum. Het basisidee van mijn takenpakket was hier de zelfstandigheid bewaren binnen de verschillende domeinen van het dagelijkse leven. Binnen deze setting was ik ook actief bezig als zorgpadcoördinator valpreventie, in samenwerking met het ‘expertisecentrum voor valpreventie’.

Omdat kinderen en jongeren toch een doelgroep zijn die mij heel nauw aan het hart ligt, heb ik nog 2 bijkomende opleidingen gevolgd die hiervan in het verlengde liggen: een ‘postgraduaat behandelingsmethoden van leer- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen’ en een opleiding ‘psychomotorische ontwikkeling en remedial teaching’. Soms worden er problemen ondervonden bij schoolse activiteiten, spelvaardigheden, fijnmotorische activiteiten  (handvaardigheden), inzicht, aandacht en concentratie, … . Bijvoorbeeld, het tekenen en de manier waarop dit wordt gedaan, kan een heel verhaal vertellen over de ontwikkeling van een kind. En waar het nog een ruggensteuntje nodig heeft. Het is geweldig als een kind een ‘AHA-moment’ krijgt, de doorbraak om verder te kunnen bouwen.


Kort gezegd: het is ‘geweldig’, ‘fascinerend’, ‘inspirerend’ … wanneer iemand (het maakt niet uit welke leeftijd of welke activiteit) een ‘AHA-moment’ meemaakt.


voor meer info rond het Ergo aanbod verwijzen wij graag naar: 

www.merlijn-en-archimedes.be

 


Het verschil tussen mogelijk en onmogelijk, zijn maar twee letters.