missie

Therapie, coaching & welzijn

      voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Missie

Onze missie is een (bewustwordings)proces te activeren dat groeibevorderend is. Hierbij streven wij naar een goede verbinding en evenwicht tussen DENKEN – VOELEN – DOEN.

We zijn een groepspraktijk waar iedereen terecht kan: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, koppels, gezinnen, voorzieningen & bedrijven.


De cliënt staat steeds centraal en we vertrekken steeds vanuit zijn verhaal. We kijken, zonder te oordelen, mee door de bril van de cliënt en zetten in op de hulpvragen die gesteld worden. De werkwijze die we hanteren is afhankelijk van de cliënt, de aard van het probleem en de fase van de therapie. We sluiten aan bij de noden van de cliënt om tot groei te komen. We willen hiermee ieders kwaliteit van leven optimaliseren. We stimuleren de cliënt zoveel mogelijk om zijn eigen therapeut te worden door hem te ondersteunen in zijn zoektocht naar oplossingen. De cliënt is tenslotte de expert in zijn eigen traject.

Visie 

Kwaliteit van leven


We willen de kwaliteit van leven van iedereen optimaliseren. We zetten dan ook in op de 4 levensdomeinen die een invloed uitoefenen op het dagelijks functioneren, rekening houdend met de noden van de cliënt. We baseren ons op de theorie omtrent de positieve gezondheid.


Voor het dagelijks functioneren vlot te laten verlopen is het belangrijk om zorg te dragen voor jezelf, eigen grenzen te kennen, hulp durven te vragen, kennis bezitten omtrent gezondheid en vaardigheden bezitten om met geld en tijd om te kunnen gaan.


 Sociaal


We kunnen de wereld misschien wel alleen aan, maar wie wil dit? De behoefte om geliefd, erkend en gewaardeerd te worden zit in ons DNA. We willen erbij horen, zinvolle dingen doen en deel uitmaken van de maatschappij. Voor sommigen een vanzelfsprekendheid, voor anderen een kwelling of een diep gegroeide wens.


Inzetten op oprechte verbinding met naasten streven we na. We ondersteunen in (het aanleren van) sociale vaardigheden en opkomen voor zichzelf. Grenzen leren stellen en zichzelf kwetsbaar durven opstellen.

Fysiek


“Een gezonde geest in een gezond lichaam”. Zo luidt het gezegde en het bevat absoluut een bron van waarheid. Lichaam en geest zijn onoverkomelijk met elkaar verbonden. We willen dus ook voldoende aandacht besteden aan het lichaam. We zetten in op het leren luisteren naar het eigen lichaam. Want wanneer we niet luisteren naar de fluisterende stem in ons hoofd, zal het lichaam beginnen schreeuwen. De kracht van ademhaling en beweging trachten we ons cliënten bij te brengen. Evenals het stimuleren van gezonde en evenwichtige voeding.

Mentaal welbevinden


Je goed in je vel voelen is voor iedereen belangrijk. Wie zich mentaal goed voelt, gaat beter om met stress & belangrijke levensgebeurtenissen, ontwikkelt beter zijn talenten en werkt productiever. Een gebrek aan veerkracht zorgt voor een opeenstapeling van stress, een negatieve denkwijze en een tekort aan zelfvertrouwen. een gezonde portie veerkracht is onontbeerlijk om het leven en zijn tegenslagen te trotseren (en er uit te leren). Veerkracht stelt je in staat om jezelf te accepteren, om te gaan met verandering en schenkt je een gevoel van controle.

Zingeving


Zingeving is een behoefte en gaat over de waarde en het doel van het leven van de cliënt. Zingeving is iets heel persoonlijks. Als we de zingeving in het leven verliezen, verliezen we een essentiële krachtbron en voelen we ons doelloos. Doelen in het leven geven richting en zorgen voor persoonlijke groei en zelfontplooiing.

We gaan dus op zoek naar antwoorden op de volgende vragen. Wat geeft de cliënt voldoening en zin in het leven? Volgens welke waarden wil de cliënt leven? Wat schenkt hem of haar voldoening in het leven? Waar zit de passie? Welke doelen en idealen stelt de cliënt? Waar is de cliënt dankbaar voor? Waar droomt hij van?

Waarden

Verbinding


Om verbondenheid te voelen met anderen, is het noodzakelijk om in verbinding te zijn met onszelf. Alleen dan kunnen we authenticiteit bevorderen. In verbinding zijn met jezelf, wil zeggen dat er een evenwicht is tussen gevoelens, gedachten en gedrag. Onze groepspraktijk focust hiervoor op de 4 domeinen die we reeds eerder hebben aangehaald.

Onvoorwaardelijke acceptatie


 Evyta staat voor veiligheid, vertrouwen, respect en een cliëntgerichte aanpak. We investeren in onze therapeutische relatie met onze cliënt en accepteren deze persoon onvoorwaardelijk in zijn complexiteit. Onvoorwaardelijke acceptatie zien we als een noodzaak om te kunnen groeien. We oordelen niet en we richten ons op de emotionele ervaring en beleving van de cliënt. Mildheid vormt de rode raad doorheen onze begeleidingen.

Verantwoordelijkheid en veerkrachtWat zou het toch fijn zijn om te denken en doen als een onbezonnen kind! Ongeacht welke obstakels er zich voordoen, de cliënt heeft voldoende kracht en draagt zijn eigen verantwoordelijkheid over zijn eigen handelen, zijn beslissingen, en zijn proces, om zo verandering te creëren. Onze verantwoordelijkheid is om te begeleiden in dit proces, want niet elke cliënt is zich bewust van zijn eigen kunnen. We staan hierbij naast de cliënt, maar nemen niet over. We reiken handvaten aan zodat elke cliënt Pippi Langkous kan zijn.

Authenticiteit


Authenticiteit is de mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid, ondanks externe invloeden of krachten. Onze therapeuten en coaches kiezen bewust voor authenticiteit waarbij zij hun werkelijke zelf zijn tijdens de ontmoeting met hun cliënten. Zonder een masker op te zetten staan zij open voor de gevoelens en ideeën die in het nu- moment tot zich komen. Dit vergt een grote mate van zelfbewustzijn. Ons team engageert er zich dan ook toe om levenslang bij te leren door middel van opleidingen, inter- & supervisies. Op deze manier kunnen we ook groeien als professionals en als groepspraktijk. Elk teamlid houdt hierbij onze visie en missie in het achterhoofd en blijft trouw aan onze waarden, zodat we elk apart maar ook samen een authentiek team vormen.

Strategie

Vanuit onze missie en visie hebben we volgende strategie bepaald:


Psycho-educatie op de verschillende levensdomeinen


Ons aanbod is gericht zowel op persoonlijk als op professioneel gebied. Wij voorzien psycho-educatie zowel aan individuen als aan organisaties/instellingen.

 

Deskundigheid


Elke coach/therapeut heeft voldoende ervaring én/of opleiding genoten om cliënten professioneel verder te helpen. Elk heeft zijn eigen specialisatie. Indien een andere specialisatie vereist is, kunnen we (in overleg met de cliënt) doorverwijzen naar collega’s van het team of naar externen. We staan erop om zelf steeds bij te leren door middel van intervisies, supervisies en opleidingen en lectuur.

 

Integratieve aanpak


Ons team houdt niet vast aan 1 welbepaalde stroming, we kijken naar de cliënt vanuit zijn noden en zoeken dan naar de gepaste hulpverlening op maat: systeemgericht, cognitieve gedragstherapie, mindfulness, ACT ,lichaamsgericht, oplossingsgericht,..

 

 

Doelgericht/cliëntgericht


We werken op maat van de cliënt en houden continu het doel van de cliënt voor ogen. Ons aanbod is ruim zodat we naar dat doel kunnen toewerken.

 

Creativiteit


In de zoektocht naar verandering is creativiteit een belangrijk element. Wij stimuleren creatief denkgedrag van de cliënt door gebruik van verschillende methodieken, metaforen, educatieve spelen, inspirerende quotes, de natuur, ..